Σάκης Παπαδημητρίου, Francesco Martinelli, Δήμος Δημητριάδης