Λευτέρης Κορδής Sextet
Σωκράτης Σινόπουλος Quartet