Dimitris Kalantzis piano
Andreas Polyzogopoulos trumpet 
Takis Paterelis saxophone 
Giorgos Georgiadis bass
Alex Drakos Ktistakis drums